مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن حمله نظامی به دهوک عراق و کشته و زخمی شدن غیر نظامیان، بر احترام به تمامیت ارضی کشورها و حسن همجواری تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: مجمع جهانی بیداری اسلامی تعرض نظامی به کشورهای همسایه و زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل و عدم رعایت و احترام به تمامیت سرزمینی عراق را محکوم می‌کند و تاکید دارد تمامی کشورهای همسایه در منطقه باید بر حسن همجواری اهتمام داشته و از انجام اقدامات خارج از قوانین بین المللی پرهیز کنند.
مجمع جهانی بیداری اسلامی یادآور شد: این گونه اقدامات خارج از چهارچوب می تواند نظم و امنیت منطقه را به خطر انداخته و راه را برای سو استفاده بیگانگان که به دنبال نفوذ و انجام اقدامات مخرب در منطقه هستند باز نماید و لذا احترام به مرز ها و تمامیت ارضی همسایگان به امنیت منطقه کمک خواهد کرد.
مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن این تجاوز و تسلیت به دولت و ملت عراق، تنها راه پیروزی و عزتمندی ملت‌های آگاه و بیدار را هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان و بیگانگان ، احترام به اصول و قوانین بین المللی و حسن همجواری، ایمان به خدا در مسیر مبارزه با مستکبران، جنایتکاران و تروریسم عنوان کرد .
انتهای پیام

source

توسط postbin