کرمان – بارندگی در جنوب کرمان موجب ورود سیلاب به روستای گردشگری ناگ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بارندگی شدید و سیلاب موجب طغیان رودخانه فصلی و ورود سیلاب به روستای گردشگری ناگ شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin