شیراز- انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز در سال دوم در حالی برگزار شد که مهدی طاهری بدون رقیب برای سال دوم رئیس شورای اسلامی شهر شیراز باقی ماند.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز در سال دوم در حالی برگزار شد که تمامی اعضای شورای شهر شیراز در این جلسه حضور داشتند.
مهدی طاهری تنها کاندیدای ریاست شورای شهر شیراز بود که با هشت رأی توانستند برای سال دوم ریاست شورای شهر را بر عهده بگیرد.
این در حالی است که پنج نفر شورای شهر از اعضای شورای شهر رأی سفید در صندوق انداخته بودند.
محمد تقی تذروی تنها کاندیدای نایب رئیسی شورای شهر شیراز بود که با ٧ رأی در مقابل ۶ رأی سفید برای سال دوم نایب رئیس شورای شهر شیراز باقی ماند.
افسانه خواست خدایی تنها کاندیدای منشی اول شورای شهر شیراز برای سال دوم بود که با یازده رأی در مقابل دو رأی سفید برای سال دوم منشی اول باقی ماند.
مهدی نصیری تنها کاندیدای منشی دومی شورای شهر شیراز بود که در پایان رأی گیری با ١٢ رأی و یک رأی به عنوان منشی دوم باقی ماند.
محمد رضا هاجری تنها کاندیدای عضو هیأت رئیسه و سخنگوی شورای شهر بود که در پایان رأی گیری ۱۱ رأی در مقابل دو رأی سفید به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز معرفی شد.
علی اکبر سلطانی تنها کاندیدای خزانه داری شورای شهر شیراز بود که در پایان با ١٠ رأی و دو رأی سفید و یک رأی مخدوش معرفی شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin