پیشوا- اعضای هیئت رئیسه شورای شهر پیشوا انتخاب شدند و طی یک رای گیری مخفی «سیدمرتضی طباطبایی» به عنوان رئیس شورای این شهر انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و در آغاز دومین سال فعالیت ششمین دوره شورای اسلامی شهر پیشوا و با رأی‌گیری مخفی اعضا، هیئت رئیسه جدید برای فعالیت در سال دوم فعالیت شورا برگزار شد.
در این دوره از انتخابات که با حضور محمدعلی میرزایی معاون عمرانی فرمانداری در محل شورای اسلامی شهر پیشوا برگزار شد، سیدمرتضی طباطبایی به عنوان رئیس شورای این شهر انتخاب شد.
همچنین با رأی اعضا، سیدعباس طباطبایی و حامد هداوند به عنوان منشی و سیدحسن طباطبایی به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin