یک کشتارگاه صنعتی طیور که مدتی قبل مورد بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران قرار گرفته بود، با حمایت‌های قضایی از ورشکستگی خارج و به مالکان آن تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران ؛۲۳ تیرماه بود که علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به‌منظور حمایت حقوقی و قضائی از فعالیت‌های مشروع واحدهای تولیدی و چرخه تولید از یک کشتارگاه صنعتی طیور بازدید به‌عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این واحد تولیدی در جریان اهم مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت کشتارگاه صنعتی طیور قرار گرفت و گفت: این مجموعه از جمله واحدهای تولیدی ورشکسته بود که در سال ۱۳۹۴ سهام‌داران آن به‌دلیل مشکلات بانکی و بدهی به اشخاص تا سال ۱۴۰۰ دچار موانعی شدند.
گفتنی است؛ شرکت مذکور، با حمایت‌های دادگستری کل استان تهران و پس از اجرای تشریفات قانونی و پرداخت مطالبات بستانکاران، از ورشکستگی خارج و تحویل مالکان شده و در حال حاضر با اشتغال مستقیم ۴۱۰ نفر در حال تولید و فعالیت است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin