آمار ارائه شده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر، از تولید قریب به ۱۱۸ هزار تن از انواع تایرها معادل بیش از ۱۸.۵میلیون حلقه در پنج ماهه امسال حکایت دارد که رشد یک درصدی به لحاظ وزنی و رشد دو درصدی به لحاظ تعداد این کالا را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. تولید انواع تایر خودرو کشور نیز در مدت مذکور به عدد ۱۰۶ هزار و ۶۸۷ تن معادل بالغ بر ۱۰ میلیون حلقه رسیده است.
به گزاشر ایسنا، در حالیکه آمار تولید تایر توسط تایرسازان بزرگ در مجموع سال گذشته روند نزولی داشت، این جهتِ تولید در سال جاری تغییر کرده و مجدد به مدار صعودی خود بازگشته است.
بر اساس گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی پنج ماهه امسال، در مجموع ۱۱۷ هزار و ۹۱۱ تن تایر(کل تایر تولیدی کشور) معادل ۱۸ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۱۳۶ حلقه تولید شده است. میزان تولید تایر در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته برابر ۱۱۶ هزار و ۸۶۲ تن (معادل ۱۸ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۴۰۰ حلقه) ثبت شده است؛ بر این اساس مجمموع تولید تایر کشور در مدت مذکور سال جاری به لحاظ وزنی یک درصد و از منظر تعداد حلقه‌ها دو درصد رشد داشته است.
از این میزان تایر تولیدی، ۱۰۶ هزار و ۶۸۷ تن تایر انواع خودرو معادل ۱۰ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۲ تن در مجموع پنج ماهه امسال تولید شده که نسبت به ۱۰۶ هزار و ۲۴۲ تن (۹ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۹۳۸ حلقه) تولیدی در مجموع پنج ماهه ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی تغییر چندانی نداشته، اما به لحاظ تعداد سه درصد بیشتر شده است.
طبق آمار، بیشترین و تنها رشد تولید که سبب توازن رشد کلی شده است، مربوط به رشد تولید تایر خودروهای سواری است.
از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، ۶۶ هزار و ۳۰۰ تن تایر خودرو سواری معادل هشت میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۴۱ حلقه تولید شده که به لحاظ وزنی هشت درصد و به لحاظ تعداد پنج درصد بیش از آمار تولیدی پنج ماهه سال گذشته است. در پنج ماهه ۱۴۰۰ قریب به ۶۱ هزار و ۲۹۲ تن معادل هشت میلیون و ۵۰۹ هزار و ۶۸۵ حلقه تایر خودرو سواری در کشور به تولید رسیده بود.
در مقابل تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، هشت درصد کمتر شده است. تولید این تایرها از ۱۰ هزار و ۹۵۹ تن (۷۰۹ هزار و ۱۷۹ حلقه) در مجموع پنج ماه نخست سال گذشته به ۱۰ هزار و ۸۸ تن (۶۳۸ هزار و ۴۶۷ حلقه) در پنج ماهه امسال رسیده است.
در پنج ماهه امسال از نظر وزنی هشت درصد  و تعدادی ۱۰ درصد نسبت به مجموع تولید تایرهای باری و اتوبوسی در مدت مشابه سال، ۲۰ هزار و ۹۳۲ تن تایر در داخل کشور تولید شده است که برابر ۳۱۴ هزار و ۶۱ است. در مجموع پنج ماهه سال گذشته، ۲۲ هزار و ۷۵۳ تن برابر ۳۵۰ هزار و ۸۱۰ حلقه تولید این نوع تایر به ثبت رسیده بود.
بیشترین افت تولید تایرها در این مقایسه میزان تولید را تایرهای کشاورزی و سپس تایرهای راه‌سازی و صنعتی به خود اختصاص داده‌اند.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ماه به‌ترتیب ۷۶۴۵ تن (معادل ۲۱۶ هزار و ۷۲۳حلقه) تایر کشاورزی و ۱۷۲۲ تن (معادل ۱۴ هزار و ۸۶۰ حلقه) تایر راه‌سازی و صنعتی در کشور تولید شده که به ترتیب ۱۷ درصد تایرهای کشاورزی و ۱۴ درصد تایرهای راه‌سازی و صنعتی افت تولید را نسبت به میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند.
طبق آمار، تولید تایر دوچرخه و موتور در مدت مذکور سال جاری نسبت به آمار تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، تغییر چندانی نداشته است. در حالیکه در مجموع پنج ماهه سال گذشته ۶۸۳۸ تن (سه میلیون و ۱۷۳ هزار و ۵۳۱ حلقه) تایر دوچرخه و موتور در کشور تولید شد، این عدد در مجموع پنج ماهه امسال به ۷۶۱۷ تن (سه میلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۰۶ حلقه) رسیده است.
در نهایت در پنج ماهه ۱۴۰۱ با افت پنج درصدی وزنی، ۳۶۰۷ تن انواع تیوب تولید شده‌ که معادل پنج میلیون و ۲۴۷ هزار و ۹۷۸ حلقه ثبت شده است. در مجموع پنج ماه سال گذشته ۳۷۸۲ تن تیوب معادل پنج میلیون و ۲۳۳ هزار و ۹۳۱ حلقه تیوب تولید شده بود.
انتهای پیام

source

توسط postbin