منابع تونسی از آزادی راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه تونس پس از چند ساعت بازجویی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع تونسی از آزادی راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه تونس پس از چند ساعت بازجویی خبر دادند.
بر اساس این گزارش، واحد ملی تحقیقات ضد تروریسم تونس پس از شنیدن اظهارات الغنوشی درباره پرونده اعزام جهادی ها از تونس به سوریه و عراق، او را آزاد کرد.
سمیر دیلو، وکیل تونسی با اشاره به اینکه این پرونده سیاسی است، اعلام کرد که الغنوشی آزاد شده است اما عصر امروز به قطب قضایی مبارزه با تروریسم معرفی می شود.
چند روز قبل، مقامات جنبش النهضه تونس گفتند که پلیس این کشور راشد الغنوشی و علی العریض از رهبران این حزب، را برای تحقیقات درباره فعالیت در «کانون های تنش آفرین» احضار کرده است
یکی از رهبران جنبش النهضه پنجشنبه گذشته به العربی الجدید اعلام کرد که سوء استفاده سیاسی این پرونده را تماماً در برگرفته است، هدف اصلی آن خدشه دار کردن این جنبش از طریق اقدامات نمایشی است تا بدینوسیله اذهان عمومی از اتفاقات جاری به ویژه چالش های پیش روی قیس سعید، منحرف شود.
واحد ملی تحقیقات ضد تروریسم تونس اخیرا حبیب اللوز، معاون سابق جنبش النهضه و رئیس انجمن دعوت و اصلاحات را در شهر صفاقس به ظن فعالیت در شبکه های تنش و نیز محمد فریخا نماینده سابق النهضه، تاجر و صاحب یک شرکت هواپیمایی را در راستای تحقیقات دستگیر کرد.
دادستانی عمومی در بخش قضایی ضد تروریسم همچنین رئیس سابق فرودگاه بین المللی تونس را برای ۵ روز بازداشت کرده است، براساس این گزارش مدت بازداشت وی قابل تمدید است.
این اقدامات در راستای تحقیقات پیرامون افراد مورد سوء ظن به فعالیت در شبکه هایی است که تونسی ها را به کانون های تنش آفرین و تروریستی در خارج از کشور فرستاده اند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin