نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: از نظر بنده مقصر اصلی وضعیت موجود وزیر صنعت، معدن و تجارت نبوده بلکه فاطمی امین یکی از وزرای پاکدست دولت است که کار خود را به درستی پیش می برد.
محمد حسن آصفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس بیان کرد: بنده مخالف استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هستم. از نظر بنده مقصر شرایط موجود صنعت خودرو فاطمی امین نیست که بخواهیم وی را برای این موضوع استیضاح کنیم. مقصر اصلی جای دیگری است. از سوی دیگر باید فرصت بیشتری به وزیر صمت داده شود.
وی در ادامه اظهار کرد: فاطمی امین اصلاحاتی را شروع کرده است و بنده معتقد هستم حق فاطمی امین استیضاح نیست. وزیر صمت یکی از وزرای دست پاکی است که کار خود را به درستی انجام می دهد. اعتقاد دارم نباید وزیر کارآمد و خوب را که اکنون بر وزارتخانه مسلط شده است را کنار بگذاریم. قطعا هر کس دیگری روی کار بیاید اتفاق خاصی به این زودی صورت نخواهد گرفت.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس و دولت باید دست به دست هم داده تا بستر حل مشکلات در وزارت صمت مهیا گردد. استیضاح مشکل این وزارتخانه را حل نخواهد کرد.
انتهای پیام

source

توسط postbin