کره شمالی در سال ۱۹۶۶ برای اولین بار به جام جهانی راه یافت و در همان دوره تا یک چهارم نهایی بالا آمد اما پس از آن، این کشور تا ۲۸ سال بعد راهی به جام جهانی پیدا نکرد. میکرو مستندهای ایسنا از جام جهانی را مشاهده کنید.

source

توسط postbin