ایسنا/مازندران مدیرعامل شرکت تولید برق نکا، گفت: در ۹ ماهه امسال در نیروگاه شهید سلیمی بیش از ۷ میلیارد و ۹۸ میلیون و ۴۴۹ هزارکیلووات ساعت انرژی خالص تولید شد.
به گزارش ایسنا، حسینعلی تازیکی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در نیروگاه شهید سلیمی بیش از ۷ میلیارد و ۹۸ میلیون و ۴۴۹ هزارکیلووات ساعت انرژی خالص تولید شد، اظهار کرد: نیروگاه شهید سلیمی نکا در آذر ماه امسال بیش از ۶۸۱ میلیون و۴۸۰ هزارکیلووات ساعت انرژی تولید کرد که از این میزان تولید حدود ۶۵۳  میلیون و۵۰۳ هزارکیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.
وی با بیان اینکه از ابتداری سال جاری تاکنون بیش از ۷۸.۵ درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخار و حدود ۲۱.۵ درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی به‌دست آمد، گفت: در ۹ ماه گذشته بیش از ۷۳ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.
مدیر عامل شرکت تولید برق نکا، ادامه داد: در راستای ایجاد آمادگی تولید پایدار برای فصل زمستان، تعمیرات میان دوره‌ای واحدهای بخار، بازدیدهای دوره‌ای واحدهای یک و دو گازی و تعمیرات میاندوره‌ای واحد یک بخار بلوک سیکل ترکیبی انجام شد.
قابل ذکر است، نیروگاه شهید سلیمی نکا با ۴ واحد بخار به ظرفیت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازی به ظرفیت هریک ۱۳۷.۶ مگاوات و یک واحد بخارسیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات با تامین بیش از ۴ درصد برق کشور نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.
انتهای پیام

source

توسط postbin