گرگان- مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: فروشنده سرویس خواب و کمد چوبی در گلستان به جزای نقدی یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در حق دولت و به پرداخت ۱۹۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: حسب شکایت شاکی خصوصی و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان علیه فروشنده سرویس خواب و کمد چوبی، مبنی بر تقلب به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال و در دستور کار رسیدگی شعبه بدوی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان افزود: شعبه پس از احضار متهم و رسیدگی های قانونی لازم، بر اساس شواهد و قرائن موجود و گزارش کارشناس رسمی دادگستری، تخلف تقلب در فروش سرویس خواب و کمد چوبی را محرز دانسته و با استناد به قانون به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در حق دولت و به پرداخت مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال بابت جبران خسارت وارده در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.
وی گفت: پس از واخواهی متهم، پرونده مذکور مجدد در شعبه ششم بدوی گرگان مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادره تائید شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin