بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت:مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیئت دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin