ایسنا/گلستان نخستین نشست صمیمی دکتر علی‌محمد زنگانه "استاندار گلستان" با اصحاب رسانه و خبرنگاران در سال ۱۴۰۲ شامگاه یک شنبه ۲۱ فروردین در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
نخستین نشست خبری استاندار گلستان در سال ۱۴۰۲
انتهای پیام

source

توسط postbin