رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی از اتخاذ راهبرد پرداختن به پژوهش های ملی برای ارتقاء و مرجعیت علمی آموزش عالی سلامت و بروزرسانی مستندات برای حکمرانی موثر در آموزش پزشکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی به میزبانی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و با حضور دکتر باقری‌فرد معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر شریفی‌پور ریاست مرکز نصر و مدیران معاونت آموزشی برگزار شد.
دکتر احسان شریفی پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در این نشست خاطرنشان کرد: مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور در شروع دوره مدیریت جدید رویکرد اساسی خود را به شکل خاصی ارائه داده، بدین صورت که پرداختن به پژوهش های راهبردی ملی برای ارتقاء و مرجعیت علمی آموزش عالی سلامت در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: از سویی توجه جدی به حمایت و احصاء ایده های جدید و بکارگیری فناوری های نوین در آموزش پزشکی کشور را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است که به عنوان نمونه، دو فراخوان ملی اخیر که با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت و با محوریت مرکز ملی نصر به انجام رسید.
شریفی پور گفت: بیش از ۱۶۰ طرح برتر فناورانه در عرصه آموزش علوم پزشکی از دانشگاه های سراسر کشور، دانشگاه های صنعتی، مهندسی ( شریف، امیرکبیر، صنعتی اصفهان…) و پارک های علمی و فناوری سراسر کشور به این مرکز ارسال شده است.
وی یادآور شد: رویکرد سوم این مرکز فراهم کردن و بروزرسانی مستندات مورد اعتماد و کاربردی برای حکمرانی موثر در آموزش علوم پزشکی کشور را مد نظر خود قرار داده که امید است با همراهی و دقت نظر همه مدیران عالی و روسای دانشگاه ها، در نیل به هدف ارتقاء همه جانبه آموزش عالی سلامت موفق باشد.
در ادامه، دو گزارش از پروژه های ملی اخیر مرکز ملی نصر برای مدیران آموزشی وزارت بهداشت ارائه گردید که در مورد هزینه های اقتصاد سلامت در آموزش پزشکی و دومی در زمینه اثرات بحران بیولوژیک کووید بر آموزش علوم پزشکی کشور و ارائه راهکار در زمینه انعطاف پذیری سیستم آموزشی کشور در بحران های متعدد ارائه راهکار شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin