مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی از بازنگری، روزآمدسازی و کارآمدسازی هزار و ۵۰۰ برنامه درسی طی دو سال آینده خبرداد.
رضا نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پذیرش دانشجوی حرفه‌ای در مقاطع مختلف آموزش عالی گفت: در جلسه ۹۵۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی مصوب شد، بخش مهارتی و کارآمادگی رشته‌ها در تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی جدید، افزایش داده شود.
وی ادامه داد: بنابراین بازنگری، روزآمد سازی و کارآمدسازی هزار و ۵۰۰ برنامه درسی طی دو سال آینده در برنامه قرار گرفت.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: در بازنگری، روزآمد سازی و کارآمدسازی برنامه‌های مذکور «افزایش کیفیت آموزشی»، «توجه به آمایش و مأموریت دانشگاه در خود رشته» و «تقویت بسته مهارتی اشتغال‌پذیری» پیش بینی شده است.
نقی زاده افزود: همچنین مقررشده در دوره‌های کارشناسی، مهارت و اشتغال پذیری تا ۱۵ واحد افزایش داده شود.
وی با اشاره به برنامه‌های درسی با رویکرد حرفه‌ای که مبتنی بر تقاضا تدوین می‌شوند، نیز افزود: برای رشته‌هایی که متقاضی آن جامعه و یا صنعت است، مقرر شده تا ۴۰ واحد برنامه‌های درسی منطبق با نیازهای آن واحد صنعتی، اقتصادی و دستگاه درخواست کننده ارائه شود، که طبق قاعده بخش عمده آن از بسته «آمایشی مأموریتی و مهارتی و اشتغال پذیری» خواهد بود و احتمالاً ۱۰ واحد هم به دروس اختیاری آن اختصاص داده خواهد شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin