اسدالله اسدی دیپلمات شاغل در سفارت ایران در اتریش که سال ۲۰۱۸ به صورت غیرقانونی و برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی بازداشت شده بود، آزاد شد تا نمادی از اقتدار توأم با مظلومیت ایران شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin