اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها با شعار مهر خواهر برادری در میدان خراسان تهران برگزار شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin