ایسنا/فارس مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس معتقد است که اجرای طرح نهضت ملی مسکن عاملی موثر و کمک کننده در ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن در شهرها محسوب می‌شود.
امیرحسین جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تولید مسکن انبوه به کاهش قیمت مسکن کمک می‌کند، به سیاست کلی دولت در ارتباط با طرح نهضت ملی مسکن اشاره و عنوان کرد: فرآیند اجرای این طرح شهرستان‌های مختلف آغاز شده است.
او همچنین با بیان اینکه در اکثر شهرهای فارس زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین و عملیات اجرایی واحدهای مسکونی این طرح آغاز شده است، افزود: با توجه به اینکه زمین اجرای این طرح رایگان است و قیمت زمین تاثیری بر آن ندارد، لذا اجرای این طرح به قیمت تمام شده مسکن کمک می‌کند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس ادامه داد: البته در راستای طرح جوانی جمعیت به خانوار دارای سه فرزند زمین به قیمت تمام شده دولتی واگذار می‌شود. از طرفی برای نخبگان نیز بسته تشویقی برای در اختیار گذاشتن زمین به آنها پیش‌بینی شده است.
او خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده هر واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن به چند عامل از جمله آماده سازی بستگی دارد و در این راستا حداکثر تلاش شده تا سایت اجرای طرح در موقعیتی انتخاب شود تا قیمت تمام شده و آماده ساری زمین به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس خاطرنشان کرد: در بحث قیمت ساخت هم، قیمت تمام شده‌ای به صورت ملی اعلام شده که همین قیمت هم به مناقصه گذاشته می‌شود و در واقع تمام تدابیر اندیشیده شده است تا به حداقل قیمت برسد.
به گفته جمشیدی، تفاوت ابتکاری اجرای این طرح در فارس این بوده که جایی که با کمبود زمین مواجه بودیم به گروههای هدف زمین به صورت گروهی واگذار کرده‌ایم که تا مرحله اسکلت خود بنیاد مسکن می‌سازد و پس از آن به متقاضیان داده می‌شود.
انتهای پیام

source

توسط postbin