دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از ایجاد میز تخصصی آمایش آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبرداد.
رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمایش آموزش عالی گفت: رویکرد جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایجاد میزهای تخصصی در هر کدام از ستادها است، یکی از دوازده میزی که در ستاد علم و فناوری ایجاد شده‌است، میز آمایش آموزش عالی است که به‌طور جدی به آن می‌پردازیم و اکنون در دستور کار شورا قرار دارد.
وی ادامه داد: در این حوزه به استانداردها و شاخص‌هایی که یک دانشگاه می‌تواند داشته باشد، و این‌که چگونه می‌تواند ارتقا پیدا کند و یا اگر شاخص‌هایی را از دست داد یا انحلال پیدا کرد و یا ادغام شد به چه صورت خواهد بود، می پردازیم.
وی افزود: همچین شاخص های دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی بررسی می شود.
دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: احتمالا از ماه آینده در دستور کار کمیسیون‌ها و نقشه جامع علمی کشور قرار می‌گیرد و لذا آمایش آموزش عالی یکی از میزهای فوری ما است که امسال و یا در شش ماه آینده یک خروجی خوبی از آن را شاهد هستیم.
وی درباره ایجاد میزهایی برای دانشگاه علمی کاربردی و یا دانشگاه پیام‌نور گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی و یا پیام نور در ابتدا با هدف خاصی تاسیس شدند، اینکه آیا امروز همان هدف به قوت خود باقی است؟ آیا ضرورتی که در آن زمان بود هنوز هم هست یا نه جای بررسی دارد.
دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه علمی گفت: یقیناً اینگونه نیست پس باید یک بازنگری در مأموریت‌ها، نحوه فعالیت این دانشگاهها و عملکرد آن‌ها انجام شود رویکرد ما تعطیلی هیچکدام از این دو مجموع نیست، بلکه یک بازنگری در ماموریت آنها است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin