تاکستان – رئیس کمیته امداد تاکستان گفت: طی سال گذشته سه هزار و ۴۳۳ حامی با کمک بیش از پنج میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومانی از یک هزار و ۲۹۳ فرزند معنوی خود حمایت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدرضایی بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) اساس فعالیتش خدمت به مردم است، خدمتی که در آن کمک‌های مردمی را به سمت نیازمندان هدایت می‌کند.
وی ادامه داد: کمک‌های مردمی در قالب طرح‌های مختلف جمع آوری می‌شود که مجموع کمک‌های مردمی به نیازمندان و محرومان تاکستان طی سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان بوده است.
وی ادامه داد: از این میزان کمک مردمی بیش از ۳۹۹ میلیون تومان کمک مردمی برای تأمین معیشت نیازمندان، بیش از ۹۹ میلیون تومان کمک‌های مردمی برای امور فرهنگی و بیش از ۹۶۳ میلیون تومان کمک مردمی برای تأمین مسکن نیازمندان بوده است.
رئیس کمیته امداد تاکستان اضافه کرد: همچنین بیش از ۲۱ میلیون تومان کمک مردمی در طرح شفاء برای درمان بیماران نیازمند، بیش از ۱۵۹ میلیون تومان کمک مردمی در طرح کوثر برای تأمین جهیزیه نیازمندان و بیش از ۷۵۰ میلیون تومان کمک مردمی در طرح نذر قربانی جمع آوری شده است.
وی خاطرنشان کرد: در طرح احسان حسینی بیش از دو میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان و در اطعام و افطاری بیش از یک میلیارد و ۸۹۷ میلیون تومان مشارکت مردمی را داشته‌ایم.
محمدرضایی عنوان کرد: جشن نیکوکاری و عاطفه‌ها دو رویداد مهم در جمع آوری کمک‌های مردمی بوده که در جشن نیکوکاری بیش از دو میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان و در جشن عاطفه‌ها بیش از ۶۳۴ میلیون تومان مشارکت مردمی را شاهد بودیم.
وی اظهارکرد: طی سال گذشته سه هزار و ۴۳۳ حامی در شهرستان تاکستان با کمک بیش از پنج میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومانی از یک هزار و ۲۹۳ فرزند معنوی خود حمایت کرده‌اند که این کمک در شهر تاکستان در طرح اکرام ایتام بیش از یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان و در طرح اکرام محسنین بیش از یک میلیارد و ۹۴۷ میلیون تومان بوده است.
رئیس کمیته امداد اداره تاکستان یادآورشد: عموم مردم نیکوکار برای کمک به نیازمندان و محرومان تاکستان می‌توانند از طریق مراجعه حضوری و یا کد مهربانی # ۰۲۸۶*۸۸۷۷* کمک‌های خود را اهدا کنند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin