رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول کشور ژاپن ۰.۷ درصد صعود کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر اساس گزارش دوم دفتر کابینه، اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول به صورت سه ماهه ۰.۷ درصد رشد کرد.
برآورد قبلی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در مدت مشابه ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس سالانه، تولید ناخالص داخلی این کشور ۲.۷ درصد افزایش یافت.
تقاضای داخلی کمی از اولین گزارش اولیه بهبود یافت و به یک درصد رسید و تقاضای خصوصی این امتیاز را به ۱.۲ درصد رساند.
انتهای پیام

source

توسط postbin