ایسنا/خراسان جنوبی مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و با همکاری دانشگاه‌های استان برگزار شد.
به گزارش ایسنا، مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه‌ای به عنوان هفتمین دوره با حضور اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان در بیرجند برگزار و نفر برگزیده این سری مسابقات نیز معرفی شد.
عکس: امیر مددی پور
هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای_ خراسان‌ جنوبیهفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای_ خراسان‌ جنوبی
هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای_ خراسان‌ جنوبی
هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای_ خراسان‌ جنوبی
هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای_ خراسان‌ جنوبی
هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای_ خراسان‌ جنوبی
هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای_ خراسان‌ جنوبی
هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای_ خراسان‌ جنوبی
هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای_ خراسان‌ جنوبی
انتهای پیام 

source

توسط postbin