اهواز- رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور گفت: وضعیت سواد در کشور نیازمند همت همه جانبه است چرا که بازماندگان از تحصیل اثر غیرقابل جبرانی را در جامعه سواد آموزی خواهد گذاشت.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدی شامگاه یکشنبه ضمن دیدار با «علی اکبر حسینی محراب» استاندار خوزستان بیان کرد: وضعیت سواد در کشور نیازمند همت همه جانبه است چرا که بازماندگان از تحصیل اثر غیرقابل جبرانی را در آینده جامعه سواد آموزی خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی در سطح کشور جدی گرفته شده است، ادامه داد: شورای سواد آموزی جایگاه مهمی در توسعه جایگاه سواد آموزی در سطح استان دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه توجه به روستاها و مناطق حاشیه‌ای باعث ارتقای شاخص‌های سواد آموزی می‌شود، گفت: انگیزه سازی در راستای سواد آموزی مؤثر است و ضرورت دارد کمک فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها در حوزه سواد آموزی بیش از پیش نمود پیدا کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin