بوشهر- معاون دادستان بوشهر گفت: جلوگیری از رسوب کالاهای بیت المال در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، یوسف مختاری یکشنبه شب در بازدید از اداره کل اموال تملیکی استان بوشهر اظهار کرد: در راستای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی افزود: پس از سفر رئیس قوه قضائیه در سال گذشته و دستورات داده شده نسبت به تعیین تکلیف هر چه زودتر کالاها و پرونده‌های متروکه و قاچاق دادستانی تا امروز به طور مستمر در کنار این اداره کل در استان بوده و ارتباط نزدیک خود را با سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی برای رفع موانع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، از جمله حضور مستمر در انبارها، پیگیری احکام پرونده‌ها، برگزاری مداوم جلسات دستگاه‌های مرتبط با این اداره کل را حفظ کرد.
معاون دادستان بوشهر گفت: هدف از اقدامات صورت گرفته تعیین تکلیف و جلوگیری از رسوب کالاهای بیت المال در استان بوشهر است.
وی گفت: عملکرد اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر در ماه‌ها و سال‌های اخیر مرهون همکاری و حمایت همه دستگاه‌های مرتبط با این اداره کل بوده است.
رحیم بهادری مدیرکل جمع آوری و اموال تکمیلی استان بوشهر نیز اظهار کرد: حضور معاون دادستان بوشهر با حضور و اقدامات و همراهی با کارکنان این اداره کل تأثیر بسزایی در تعیین تکلیف پرونده‌ها از جمله فروش، اعاده، استرداد کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین جلوگیری از رسوب بیت‌المال در انبارها داشته است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin