ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: احکام برنامه‌های توسعه باید طوری تدوین شوند که ضمن عملیاتی بودن، با نگاه به آینده و در راستای تحقق سند چشم‌انداز نوشته شده باشند.
نصراله پژمانفر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه تا کنون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه عمدتا به میزان پایینی محقق شده‌اند، اظهار کرد: هرچند احکام برنامه‌های توسعه باید به صورتی نوشته شوند که قابل اجرا باشند، اما این نباید باعث شود که این احکام با نگاهی سطحی تدوین شوند و از اعمال دیدگاه‌های بلندنظرانه در آن‌ها غافل شویم.
وی افزود: احکام برنامه هفتم توسعه باید با نگاهی آرمانی و بلند تصویب گردد. ممکن است در نهایت بخشی از این احکام محقق نشود، اما در هر صورت ما نباید با هدف تحقق کامل برنامه، احکام آن را در یک سطح نازل قرار دهیم که فقط امور جاری کشور حل شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: البته این آرمان‌گرایی نباید خارج از توان ما باشد. در حقیقت احکام برنامه‌های توسعه باید طوری تدوین شوند که ضمن عملیاتی بودن، با نگاه به آینده و در راستای تحقق سند چشم‌انداز نوشته شده باشند.
پژمانفر با بیان اینکه احکام برنامه هفتم توسعه باید قابلیت تقسیم به پنج سال را داشته باشند، گفت: یعنی باید به طور دقیق مشخص باشد که در هر سال چه اقداماتی باید در راستای تحقق برنامه صورت گیرد. در این خصوص سازمان برنامه و بودجه نقشی کلیدی دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما سازمان برنامه و بودجه صرفا بر اجرای قانون بودجه سالانه تمرکز دارد و چندان به تحقق برنامه‌های پنج‌ساله توجه نمی‌کند. اکنون باید این رویه تغییر کند، یعنی باید توجه اصلی این سازمان به برنامه توسعه باشد و در ذیل آن، احکام قانون بودجه نیز محقق شود.

انتهای پیام

source

توسط postbin