ساری- رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران به شدت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته و تولید محصولات کشاورزی متاثر از این شرایط است.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن عنایتی کلیجی بعدازظهر سه شنبه در جلسه کمیته فنی برنج با محوریت تغذیه در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور در آمل، گفت: مازندران بشدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته و تولید محصولات کشاورزی متأثر از این شرایط است.
وی با تاکید بر این که باید کشت‌های ما متناسب با شرایط اقلیمی باشد چراکه به استان کم بارش تبدیل شدیم، افزود: معرفی ارقام جدید متناسب با شرایط اقلیمی استان و مدیریت مزرعه بر اساس شرایط اکولوژیک برای سازگاری با شرایط آب و هوایی استان از رویکردهای نوین در پایداری تولید محصولات کشاورزی استان است.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید در مزرعه به خوبی پیاده نشده است و نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود به ویژه تغذیه گیاهی استفاده کافی و لازم را ببریم و عوامل تغذیه‌ای در تولید پایدار محصولات کشاورزی مؤثر است که در کاهش ضایعات محصولات هم مؤثر است و نقش اساسی در درآمد اقتصادی کشاورز دارد.
عنایتی بر لزوم ترویج و آموزش کشاورزی و توجه به صنایع کشاورزی برای کاهش ضایعات یکی از راهکارهای مؤثر در پایداری تولید برنج است، تاکید کرد و گفت: کنترل کیفی کودهای تولیدی و عوامل تغذیه‌ای از مهمترین اصول در مدیریت تغذیه گیاهی و سلامت محصول، آب و خاک است و کودهای موردنیاز باید به اندازه کافی در دسترس کشاورزان قرار گیرد.
وی افزود: مصرف کودهای ریزمغذی هم می‌تواند در افزایش کمی و کیفی محصول تولیدی مؤثر باشد و استفاده از این عوامل تغذیه‌ای باید گسترش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: بازار اثر خود را روی تولید می‌گذارد و اگر بازار مناسبی برای محصول تولیدی نداشته باشیم قطعاً در کاهش تولید مؤثر خواهد بود و پایداری تولید با چالش مواجه خواهد شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin