موکب‌داران در حال آماده سازی برای مهمونی ۱۰ کیلومتری جشن غدیر هستند.
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin