استان همدان از دیرباز یکی از مراکز مهم تولید فرش دستباف بوده است. این استان دارای ۴۰ برند فرش بوده و هر شهر استان دارای دو تا سه طرح بوده است. تولید فرش تا قبل از تحریم‌ها رونق خوبی در این استان داشت. مقاصد صادرات فرش همدان بیشتر اروپا و آمریکا بود اما در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها، بازار فرش ایران و در ادامه آن، فرش همدان تحت تاثیر قرار گرفته است.
خبرنگار: بنت‌الهدی نوری/ تصویربردار: مهدی خضریان

source

توسط postbin