انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، کارگاه آموزشی و کاربردی «کروماتوگرافی گازی(GC) و گیاهان دارویی» را برگزار می‌کند.
به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این کارگاه سه‌شنبه ٢٠ تیرماه، در دو بخش تئوری ساعت ۹ الی ۱۲ و عملی ساعت ۱۴ الی ۱۶، با تدریس دکتر مهدی عیاری ـ رییس آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، به‌صورت حضوری در آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند  برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به شناسه mohamadpourm @ در تلگرام پیام ارسال کنند.
کروماتوگرافی گازی یک روش فیزیکی جداسازی عصاره است. با تبدیل کردن عصاره موردنظر به بخار یا گاز و عبور آن از یک فاز ساکن اجزای سازنده‌اش را از یکدیگر جدا می‌کنند. حاصل این جداسازی تعیین نوع و مقدار اجزای سازنده در مخلوط است. یا به عبارت دیگر اطلاعات کمی و کیفی مواد موجود در عصاره را مشخص می‌کند.

این نوع کروماتوگرافی برای شناسایی اسانس‌ها و ترکیبات فرار و ترکیباتی که نقطه‌جوش پایین دارند استفاده می‌شود و شرط جداسازی یک مخلوط بوسیله روش کروماتوگرافی گازی آن است که نمونه مورد آزمایش در حین حرارت و تبدیل شدن، به گاز تجزیه نشود.
انتهای پیام

source

توسط postbin