معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از ارسال درخواست تجدیدنظر این معاونت به روسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری برای رای صادره درباره انتصاب "میثم لطیفی" به عنوان معاون رئیس‌جمهوری خبر داد.
به گزارش ایسنا، “محمد دهقان” در واکنش به رای دیوان عدالت اداری درباره انتصاب میثم لطیفی، اظهار کرد:
«پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور بر اساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی‌بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.»
انتهای پیام

source

توسط postbin