ایسنا/لرستان استاندار لرستان ابتکار وزارت کشور در برگزاری جلسه ویژه استانداران و معاونان استاندار را مثبت ارزیابی کرد.
فرهاد زیویار نوزدهم تیرماه در جلسه با احمد وحیدی وزیر کشور که در وزارت کشور برگزار شد، درباره مسائل مختلف لرستان، اعتبارات، ظرفیت‌ها، انتظارات و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر کردند.   
وی در حاشیه این دیدار ابتکار وزارت کشور در برگزاری جلسه ویژه استانداران و معاونین استاندار با وزیر کشور را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: برگزاری این جلسه و حضور معاونان وزیر کشور و استاندار در این جلسه و بیان نقطه نظرات مختلف، ارائه راهکارها، مشاوره‌ها و ایده‌های مختلف و پیگیری‌هایی که لازم است صورت پذیرد می‌تواند در برطرف شدن مسائل و مشکلات استان‌ها راهگشا و منشاء اثر باشد.    
وی با اشاره به اینکه استانداران جلسات متعددی با وزیر کشور در طی سال برگزار می‌کنند، ادامه داد: این ابتکار که حضور تمام معاونان وزیر و معاونان استاندار برای احصا و پیگیری مسائل استان‌ صورت گرفت، ابتکار جدیدی بود.
زیویار در مورد مباحث مطرح شده در این نشست گفت: هر یک از معاونین در حوزه تخصصی خود کارنامه‌ای از عملکرد خود را ارائه کردند.   
استاندار لرستان بیان کرد: در حوزه معاونت عمرانی اقدامات انجام شده در حوزه مصوبات سفر رئیس جمهور به استان، پروژه‌های راکد استانی و ملی، حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در استان در حوزه معاونت اقتصادی و مباحثی همچون حاشیه‌نشینی، خودکشی، حجاب و عفاف، فرزندآوری، جوانی جمعیت در حوزه معاونت سیاسی، امنیتی، اجتماعی مربوط به استان در این جلسه عنوان شد.  
وی افزود: وزیر کشور از مدیریت استان خواستند که برنامه‌ و گزارشی را آماده کنند براساس انتظارات دولت و استان، حمایت‌ها و اقدامات لازم برای رفع موارد مطرح شده در جلسه از سوی وزارت کشور صورت پذیرد.   
انتهای پیام 

source

توسط postbin