مراسم بدرقه رئیس جمهور در سفر به آفریقا شامگاه سه شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد.
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin