عصر امروز، چهارشنبه، ۲۱ تیرماه، با حضوری جمعی از مردم تهران مراسمی با عنوان «اجتماع بزرگ عفاف و حجاب» در میدان امام حسین (ع) تهران برگزار شد.
تصویربردار: یزدان قربانی / تدوینگر: امین نصراللهی

source

توسط postbin