بابلسر- همایش چادرهای آسمانی با حضور ۴۰۰ نفر از دختران و بانوان انقلابی مازندران در بابلسر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش چادرهای آسمانی با حضور ۴۰۰ نفر از دختران و بانوان انقلابی مازندران در بابلسر برگزار شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin