این مجموعه شامل عکس‌های منتخب ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته ایران ( ۱۷ تا ۲۳ تیرماه  ۱۴۰۲ ) است.

source

توسط postbin