شاهرود- امام جمعه شاهرود محرم را ماه خود داری و فضیلت‌ها می.داند و اعتقاد دارد باید از این فرصت به خوبی بهره برد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود درباره محرم و فیوضات این ماه به خبرنگار مهر، توضیح می‌دهد
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin