نقد و بررسی کتاب «طریقت صفویه و شرح ترکیب‌بند محتشم کاشانی» نوشته محمدعلی سلطانی، نویسنده و تاریخ‌پژوه و قطب‌الدین صادقی، نویسنده، هنرپژوه و منتقد برگزار شد. در این نشست عنوان شد: افکار محتشم از افکار منشعب از شاخه صفویه بوده و به خاطر همین شعرهای محتشم ۲۰۰ سال و تا دوره زندیه مهجور ماند. اگر در دوره زندیه، صباحی بیگدلی اشعار او را کشف نمی‌کرد، ما اشعار محتشم را نمی‌شناختیم.
خبرنگار: ندا ولی‌پور / تصویربردار: رها صلاحی‌مقدم / تدوینگر: اسماعیل گلرخ

source

توسط postbin