بجنورد_ مراسم شیرخوارگان حسینی در خیمه عزاداران هیات حسین جان(ع) بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور گسترده مادران در خیمه عزای هیأت حسین جان بجنورد همزمان با سراسر کشور برپا شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin