ایسنا/گیلان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: هیچ کس حق تخلیه نخاله های ساختمانی در بستر و حریم رودخانه ها و حاشیه جاده های آستارا را ندارد و با افراد خاطی برخورد قاطع خواهد شد.
محمدرضا سلامی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه ۲۲ نقطه آلوده به پسماند و نخاله های ساختمانی از لوندویل تا منطقه ونه بین حیران شهرستان مرزی آستارا پاکسازی شدند، اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه ملی مسیر سبز و ایران پاک، از ۲۳ نقطه بحرانی پسماند که توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مورد شناسایی قرار گرفته بود، با صدور اخطاریه های زیست محیطی و پیگیری صورت گرفته، ۲۲ نقطه آلوده به طور کامل توسط متولیان پسماند روستایی و شهری تنظیف و پاکسازی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه یک نقطه در روستای ونه بین در حال پیگیری جهت جمع آوری پسماند است، افزود: تنها راه برون رفت از معضل پسماند در وضع موجود همکاری آحاد جامعه در مدیریت مصرف و طرح تفکیک زباله از مبداء است و مشارکت بیشتر شهروندان در این طرح حیاتی بسیار مهم است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست آستارا به متخلفین حوزه پسماند تاکید کرد: هرگونه تخلیه و دپوی پسماند و نخاله های ساختمانی در حاشیه جاده ها و حریم رودخانه ها و در محیط های غیر مجاز ممنوع بوده و بر اساس قانون مدیریت پسماند با متخلفین و تخلیه کنندگان پسماند در معابر عمومی شهرستان مرزی بندر آستارا برخورد می شود و خودروی آنها بر اساس ماده ۲۰ قانون مذکور تا ۷۰ روز قابل توقیف خواهد بود.
به گزارش ایسنا، شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان با جمعیت حدود ۹۶ هزار نفر جزء بیست شهر گردشگرپذیر ایران است و متوسط تولید پسماند در آن در فصل پر مسافر تابستان بیش از ۱۲۰ تن در روز می باشد.
برخورد قاطع با تخلیه کنندگان نخاله در حاشیه جاده و بستر رودخانه های آستارا
انتهای پیام

source

توسط postbin