عزاداران هیئت رضوی دشتغران شهرستان طبس در پی اهانت به قرآن مجید، با قرار دادن قرآن برسر،  اهانت به این کتاب آسمانی را محکوم کردند.
خبرگزاری مهر– هیأت خبرنگار، عزاداران هیئت رضوی دشتغران شهرستان طبس در پی اهانت به قرآن مجید، با قرار دادن قرآن برسر، اهانت به این کتاب آسمانی را محکوم کردند.
لازم به ذکر است، این محتوا توسط شرکت کنندگان در طرح هیأت خبرنگار تهیه شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin