حسن نجف زاده مداح جوان خاندان عصمت و طهارت در هیأت عزاداری شهرستان سرایان خراسان جنوبی در مداحی کوبنده و اعتراضی هتک حرمت قرآن کریم را محکوم کرد.
خبرگزاری مهر– هیأت خبرنگار، حسن نجف زاده مداح جوان خاندان عصمت و طهارت در هیأت عزاداری شهرستان سرایان خراسان جنوبی در مداحی کوبنده و اعتراضی هتک حرمت قرآن کریم را محکوم کرد.
لازم به ذکر است، این محتوا توسط شرکت کنندگان در طرح هیأت خبرنگار تهیه شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin