یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی وضعیت کنونی این بازار پیشنهاد کرد: دولت باید فرمولی برای خوراک صنایع تعیین کند که وابسته به نرخ محصولات و فروش شرکت‌ها باشد.
سعید جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه  برای بهبود وضعیت تحقق بوجه چند راهکار وجود دارد، توضیح داد: حل موضوعات سیاست خارجی، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و… از جمله این راهکارها محسوب می‌شوند که در این میان تغییر قیمت حامل‌های انرژی صنایع انتخاب شده و قیمت خوراک و برق برای صنایع افزایش یافته است. این موضوع باعث می‌شود برخی صنایع آسیب پذیرتر شوند؛ مخصوصا اگر قیمت‌های جهانی افت داشته باشند ممکن است برخی صنایع زیان‌ده نیز شوند.
وی ادامه داد: چنین وضعیتی برای سرمایه‌گذاران نگران کننده بوده و باعث بروز بی اعتمادی برای سرمایه‌گذارانی می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. این نگرانی به صنایع دیگری که مرتبط با نرخ خوراک نیستند نیز تسری پیدا می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد کرد که دولت فرمولی برای خوراک صنایع تعیین کند که وابسته به نرخ محصولات و فروش شرکت‌ها باشد.
انتهای پیام

source

توسط postbin