آزادشهر-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آزادشهر از تولید ۵۰۰ هزار اصله نهال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد نجفی، با بیان اینکه امسال ۵۰۰ هزار اصله نهال در شهرستان آزادشهر تولید شد، اظهار کرد: از این تعداد ۳۰۰ هزار اصله در نهالستان دولتی سوسرا و مابقی در نهالستان‌های بخش خصوصی این شهرستان تولید شده است.
وی افزود: ما توان تولید نهال‌های بیشتری با گونه‌های مختلف در شهرستان آزادشهر داریم که امیدواریم سال آینده محقق شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آزادشهر گفت: اکنون طرح تولید نهال برای رسیدن به کاشت یک میلیارد نهال در کشور در حال اجراست.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin