معترضان در سنگال پرچم های فرانسه را آتش زدند و فریاد فرانسه برو بیرون سر دادند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin