عمر تالار برلیان در کاخ گلستان به اندازه‌ای هست که یک بار وقتی نامش «بلور» بود، به دستور ناصرالدین شاه قاجار تخریب و سپس «عمارت برلیان» جای آن ساخته شد. بنایی که بعدتر، یعنی بیش از ۱۰۰ سال قبل، یکی از مهمترین مکان‌های تاریخی سیاسی کشور محسوب شد؛ وقتی مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را در آن‌جا خواند. اتاقی که حالا بعد از دیدن افراد مختلف و اتفاقاتی که در طول سال‌های گذشته آن‌ها را تجربه کرده، مرمت شده و از ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ قرار است با نام «تالار برلیان یادمان نهضت مشروطه» به روی مردم بازگشایی شود. این گزارش ویدیویی به بهانۀ بازگشایی این تالار بعد از مرمت، دقایقی از مرمت آن را به تصویر کشیده است.
خبرنگار: سمیه ایمانیان، سمیه حسنلو / تصویربردار و تدوینگر: یزدان قربانی

source

توسط postbin