۲ کارخانه متوقف در استان فارس که با رفع موانع و مشکلات قضایی، احیاء شده‌اند، همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به این استان، به چرخه تولید بازگشتند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin