رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: وزارت ارتباطات نهاد مرجع و قانونی رسیدگی محتوایی به پیام‌رسان ها نیست.
به گزارش خبرنگار مهر محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یکی از پیام‌رسان های بوی در پاسخ به یکی از کاربران مبنی بر عدم نظارت و کنترل بر محتوای یکی از پیام‌رسان ها گفت: اگر منظور امور محتوایی است وزارت ارتباطات نهاد مرجع و قانونی رسیدگی محتوایی به پیام‌رسان ها نیست و سایر دستگاه‌های مربوط مطابق تقسیم شورای عالی فضای مجازی در این خصوص تکلیف دارند.
وی افزود: علی رغم این حسب اطلاع فعالیت‌هایی با استفاده از نیروی انسانی و ایضا هوش مصنوعی برای بهبود کیفی محتوا در حال انجام دارند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin