تهران- مردم ورامین، پیشوا و قرچک همچنان و پس از گذشت ماه ها از وعده مسئولین همچنان با مشکل تعداد کم قطار در این مسیر مواجه هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، مردم ورامین، پیشوا و قرچک همچنان و پس از گذشت ماه‌ها از وعده مسئولین همچنان با مشکل تعداد کم قطار در این مسیر مواجه هستند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin