ایسنا/آذربایجان غربی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی آموزش و پرورش گفت: جلوگیری از دوگانه های مخرب، تقویت هویت ملی و دینی، شفافیت و ابهام زدایی از عملکردها باید همواره در دستور کار نهاد تعلیم و تربیت قرار گیرد.
حجت الله الماسی،۱۹ مرداد در جلسه پروژه مهر که در سالن اندیشه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: سرمایه اجتماعی هر جامعه، رابطه ذهنی و دلی بین آحاد جامعه و بین مردم و دولت را شامل می شود.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بیشترین نقش را در تولید و ارتقا سرمایه اجتماعی را داراست، گفت: از جمله مولفه های سرمایه های اجتماعی اعتماد سازی است و امیدآفرینی در جامعه تبدیل به سرمایه های عظیم اجتماعی خواهد شد.
مدیرکل حوزه وزارتی آموزش و پرورش اظهار کرد: مدیران مدارس نقش محوری در تحقق پروژه مهر دارند و آیین نامه اجرایی مدارس باید همواره سرلوحه کارها قرار گیرد.
الماسی افزود: ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی باید حداکثر تا اوایل شهریور و پیش از آغاز سالتحصیلی جدید به اتمام برسد.
انتهای پیام

source

توسط postbin