ایسنا/قم مجموعه سبز و گردشگری جنوب شهر قم(هزار هکتاری) متشکل از ۱۰ بوستان و مجموعه تفریحی، گردشگری و زیست‌محیطی در سال‌های اخیر در دستور کار طراحی و اجرا قرار گرفته است.
به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ، گسترش روزافزون ساخت‌وسازهای کالبدی از یک طرف و آلودگی‌های محیطی و مخاطرات زیست‌محیطی از سوی دیگر، مدیریت شهری قم را بر آن داشت تا نسبت به ایجاد کمربند سبز با رویکرد ایجاد قطب گردشگری شهر قم اقدام کند.
این رویکرد با مقیاس شهری و فراشهری در محدوده جنوب شهر قم و در اراضی کوهپایه‌ای خضر و دو برادران صورت گرفته است.
در این راستا مجموعه سبز و گردشگری جنوب شهر قم(هزار هکتاری) متشکل از ۱۰ بوستان و مجموعه تفریحی، گردشگری و زیست‌محیطی است که در سال‌های اخیر در دستور کار طراحی و اجرا قرار گرفته است.
بوستان ۳۵ هکتاری کوثر، مجموعه ۱۵ هکتاری باغ پرندگان، بوستان ۴۵ هکتاری خضرنبی، محوطه ۹ هکتاری ۱۴ شهید گمنام، بوستان ۲۳۰ هکتاری زائر، باغ ۳۰ هکتاری گیاه‌شناسی، بوستان ۲۱ هکتاری کوهسار، بوستان ۴۰۰ هکتاری پشت کوه دوبرادران، بوستان ۴۵ هکتاری یادمان شهدا و محدوده ۲۰۰ هکتاری توسعه بخش جنوبی در بوستان ۱۰۰۰ هکتاری قم پیش‌بینی و اجرا شده است.
انتهای پیام

source

توسط postbin